Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w Siedliskach

31

Zadanie obejmuje wykonanie strefy bezpiecznej z piasku, zakup i montaż zjeżdżalni dla dzieci
Wykonawca– Fitness-Bud Jacek Pupiec Miączyn 115b 22-455 Miączyn
Wartość wykonanych prac – 15 744,00 zł,
W/w roboty odebrano w dn.12.05.2023r.
Okres gwarancyjny trwa 60 miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru i przekazania do użytku tj. do dnia 12.05.2028 r.