Wykonanie instalacji wod-kan wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studnią do budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek

106

Zadanie pod nazwą „Wykonanie instalacji wod-kan wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studnią do budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek” jest w trakcie realizacji. Trwa opracowania dokumentacji przez firmę projektowo wykonawczą ILCH z Zamościa za kwotę 13 500 zł Termin realizacji umowy do 30.09. 2023 r.