„Sitanianie” górą w lipskim kościele

78

Chór „Sitanianie” zajął I miejsce na V Przeglądzie Gminno-Parafialnym TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Religijnej w Gminie Zamość, który odbył się w niedzielę, 7 maja 2023 r., w kościele parafialnym w Lipsku. II miejsce zajął Zespół Ludowo-Obrzędowy „Wesołe Gosposie”, a III miejsce przypadło solistce, Halinie Kierepce (dawniej Bosiak). Wydarzenie maryjne reaktywowano w Lipsku po 4-letniej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19. Wzorem poprzednich edycji patronat honorowy sprawowali Wójt Ryszard Gliwiński i Jego Ekscelencja Biskup Marian Rojek – Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W konkursie wystąpiło 7 wykonawców.

Przegląd poprzedziła uroczysta Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku, poprowadzona pod nieobecność Proboszcza przez wikariusza, ks. Pawła Szutkę, którego gościnnie wspomagał ks. Jan Muda z Goraja. Po Mszy św. przegląd oficjalnie otworzył Jarosław Kalbarczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, przekazując prowadzenie Aleksandrze Siołek z GOK-u. Przegląd miał charakter konkursu wokalno-muzycznego, do którego zgłosiło się 7 podmiotów wykonawczych z terenu Gminy Zamość i Parafii Lipsko. Występy oceniało 2-osobowe Jury w składzie Beata Syczuk – Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie oraz Anna Cios – chórmistrz i nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im Karola Szymanowskiego w Zamościu. Każdy wykonawca prezentował po 3 utwory religijne, w tym co najmniej jeden maryjny.
Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców Jury udało się na obrady, a w tym czasie poza konkursem wiersz własnego autorstwa zaprezentowała Pani Anna Samulak z Zespołu „Wesołe Gosposie”. Następnie, w oczekiwaniu na werdykt, publiczność zobaczyła i wysłuchała autorskiego koncertu piosenek o treści religijnej w wykonaniu gości specjalnych, duetu wokalno-muzycznego „Piotr Szymański ft. Michał Lewartowicz”.
Przed ogłoszeniem werdyktu słowo komentarza wygłosili Wójt Gminy Zamość i ks. Paweł Szutka z Parafii Lipsko, dziękując artystom za zaangażowanie w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego Gminy i Parafii. Werdykt odczytała Przewodnicząca Jury, Beata Syczuk.
Bezkonkurencyjny okazał się Chór „Sitanianie” pod dyrekcją Ireny Dużyńskiej z akompaniamentem Tadeusza Flora, zajmując I miejsce w przeglądzie. Chór świadomie zrezygnował z mikrofonów, chcąc w pełni wykorzystać naturalną akustykę lipskiego kościoła. Efekt był znakomity, Jury nie miało najmniejszych wątpliwości przyznając „Sitanianom” nagrodę główną. II miejsce zajął Zespół Ludowo-Obrzędowy „Wesołe Gosposie” z Sitańca Kolonii z instruktorem Czesławem Bartnikiem – zespół stworzył najlepszą aranżację muzyczną do wykonanych pieśni, umiejętnie wykorzystując akordeon i skrzypce. III miejsce zajęła solistka Halina Kierepka (dawniej Bosiak), która mile zaskoczyła jurorki nie tylko poprawnym trzymaniem tonacji i rytmu w śpiewie a’cappella, ale też wykorzystaniem gwary ludowej. Jury przyznało także 2 wyróżnienia dla zespołów „Echo Lipska” i „Chyżanie” oraz 2 nagrody uznaniowe dla Zespołu Wokalnego „Czerwone Korale” z Zawady i duetu braci Piotra i Lucjana Sierkowskich z Lipska.
Okazałe dyplomy, stanowiące zarazem ozdobne „czeki” obioru nagród pieniężnych wręczali wspólnie Wójt Ryszard Gliwiński, Piotr Koczułap – Przewodniczący Rady Gminy Zamość i ks. Paweł Szutka. Ponadto, każdy wykonawca konkursowy otrzymał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ze specjalną adnotacją na pamiątkę udziału w tegorocznym przeglądzie.
Organizatorem wiodącym V Przeglądu Gminno-Parafialnego TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Religijnej w Lipsku był Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Współorganizacją zajęli się też księża i osoby związane z życiem Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. Ponadto, dodatkowego wsparcia finansowego pośrednio udzielił Samorząd Gminy Zamość, dzięki czemu organizatorzy otrzymali możliwość ustanowienia nagród pieniężnych dla artystów-amatorów.
Głównym celem przedsięwzięcia było stworzenie przestrzeni kulturalnej w Gminie Zamość i Parafii Lipsko do pielęgnowania i promowania kultu Matki Bożej poprzez propagowanie pieśni maryjnych i religijnych jako języka wspólnoty społecznej, a jednocześnie umożliwienie lokalnym podmiotom artystycznym sprawdzenia swoich umiejętności i talentów wokalno-muzycznych w formule przeglądu konkursowego. Bezcenne okazały się również wzajemne spotkania i wymiana doświadczeń. Większość artystów, uczestniczących w lipskim przeglądzie planuje wystąpić na największym w regionie XXVI Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym. Przegląd w Lipsku był więc doskonałym preludium do innych tegorocznych występów naszych gminnych artystów-amatorów, którzy niejednokrotnie osiągnęli już poziom profesjonalny.

GOKGZ z/s w Wysokiem: Jarosław Kalbarczyk, Małgorzata Sokołowska
Foto: MS, Agnieszka Tor