Sesja Sołtysów Gminy Zamość

277

W dniu 31.07.2023 r., w świetlicy Urzędu Gminy Zamość, odbyło się robocze zebranie Sołtysów. W pierwszej części posiedzenia Panie i Panowie Sołtysi mieli okazję zgłosić nurtujące ich sprawy do przedstawicieli kadry kierowniczej gminy, która również brała udział w posiedzeniu. Poruszane były sprawy bieżące wynikające ze zgłaszanych przez mieszkańców sołectw spraw, głównie organizacyjnych i porządkowych. Kadra Kierownicza i Wójt odpowiadali na stawiane pytania i starali się przedstawić administracyjne i prawne uwarunkowania, których urząd musi przestrzegać. Następnie Wójt gminy przedstawił informacje o realizacji zadań funduszu sołeckiego w 2023 roku oraz proponowany harmonogram zebrań wiejskich związanych z projektowaniem budżetowym i funduszem sołeckim na 2024 r. Szczegółowo omówił zasady tworzenia funduszu sołeckiego z budżetu gminy, podkreślając konieczność przestrzegania we wnioskowaniu zadań wysokości kwot funduszu dla danego sołectwa. Poruszane były też sprawy organizacyjne związane z planowanymi dożynkami powiatu zamojskiego, gminy i diecezji.