Przebudowa szkoły w Płoskiem

102

Trwają prace dotyczące przebudowy Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie. Planowany termin zakończenia prac to koniec września 2023 r.
Gmina Zamość w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej
w miejscowości Płoskie”. Wartość robót budowlanych wynosi 6 998 729,09 zł w tym dofinansowanie w wysokości 5 948 919,72 zł (85%) oraz wkład własny w wysokości
1 049 809,37 zł.
W ramach inwestycji zostanie gruntownie przebudowana stara części szkoły oraz zostaną wykonane niezbędne prace modernizacyjne w nowej części obiektu. Istniejące pomieszczenia zostaną przebudowane, obiekt zostanie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
W ramach zadania zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy. Nastąpi poprawa warunków pracy kadry pedagogicznej. Uczniom zostanie zapewniony wymagany standard nauki i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Projekt pozytywnie wpłynie na zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności do obiektu szkoły.