Przebudowa szkoły w Płoskiem zakończona

87

Zakończyła się dwuletnia przebudowa szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie. Odbiór końcowy wykonanych prac odbył się 1 grudnia 2023 r.

Gmina Zamość w sierpniu 2021 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
Wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 948 919,72 zł.

W ramach inwestycji została gruntownie przebudowana stara części szkoły oraz zostały wykonane niezbędne prace modernizacyjne w nowej części obiektu. W budynku zostały wykonane roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty malarskie, wymieniono całość stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściowo pokrycie dachu. Ponadto wykonano nowe instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne.
W ramach prac wymienione zostały parapety zewnętrzne i wewnętrzne przy otworach okiennych oraz rynny i rury spustowe. Wykonano instalacje elektryczne w zakresie wymiany źródła światła na LED, instalacje monitoringu i alarmu, a także zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu budynku. Szkoła zyskała nowy wygląd dzięki wykonaniu elewacji.
Obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez zamontowanie krzesełek schodowych wraz z prowadnicami oraz schodołazu gąsienicowego.

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Ogólno – Budowlany Adam Strumidło z Płoskiego. Wartość wykonanych prac to 7 180 080,60 zł.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy szkoły wpłynęła na wzrost jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Zamość. Nastąpiła poprawa warunków pracy kadry pedagogicznej. Uczniom został zapewniony wymagany standard nauki i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Projekt ma pozytywny wpływ na zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności do obiektu szkoły.