Utwardzenie terenu przy obiekcie Pokoleniówka w m. Jatutów

45

Przedmiotem zamówienia było utwardzenie terenu w miejscowości Jatutów na działce o nr geodezyjnym 76.
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu przy obiekcie Pokoleniówka w m. Jatutów’’. wykonano roboty ziemne z transportem gruntu, roboty ziemne, utwardzenia – na podbudowie tłuczniowej. Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm (materiał Inwestora)w ilości 300 m2, odwodnienie z płyt ażurowych gr. 8 cm. Ustawienie krawężników betonowych na ławie z betonu, plantowanie poboczy oraz humusowanie skarp i poboczy.

Prace wykonane 23.09.2022 do dnia 21.11.2022 r.
Odbiór robót – 05.12.2022 r.

Wartość wykonanych robót: 65 528,25 zł.
Wykonawca: Usługi Budowlane „OLBUD” Agnieszka Wróblewska Wólka Panieńska 22-400 Zamość.
Gwarancja 60 miesięcy