Stanowisko poparcia dla przedstawicieli służb mundurowych i innych służb zaangażowanych w służbę na granicy polsko – białoruskiej i polsko – ukraińskiej

14

Stanowisko Nr X/1/22 Rady Gminy Zamość z dnia 31 marca 2022 r.

poparcia dla przedstawicieli służb mundurowych i innych służb zaangażowanych w służbę na granicy polsko – białoruskiej i polsko – ukraińskiej

W związku, z zaistniałą, wyjątkowo trudną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej i stanem bestialskiej wojny na skutek barbarzyńskiej napaści Rosji na Ukrainę Samorząd Gminy Zamość składa wyrazy szacunku i podziękowania przedstawicielom Państwa Polskiego, wszystkim Samorządom Powiatu Zamojskiego, Żołnierzom Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, Funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji Państwowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Medykom, Kołom Gospodyń Wiejskich, wolontariuszom oraz wszystkim Polkom i Polakom za godną i patriotyczną postawę, oraz wszelką okazaną pomoc uchodźcom z Ukrainy. W obliczu trwającej agresji, ogromu zniszczeń i ofiar cywilnych oraz rosnącej fali uchodźców z Ukrainy Mieszkańcy i Samorząd Gminy Zamość starają się pomagać najlepiej, i najbardziej jak to możliwe uchodźcom z Ukrainy. Społeczeństwo Gminy Zamość stanęło na wysokości zadania, powstało pospolite ruszenie, które wykazało się niezwykłą empatią, ale także pokazało, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, które potrafi się zorganizować i nieść pomoc potrzebującym. Samorząd Gminy Zamość nie tylko koordynuje niesioną pomoc potrzebującym, ale i sam w niesieniu tej pomocy uczestniczy. Samorząd Gminy Zamość solidaryzuje się z Narodem ukraińskim w dążeniu do zachowania swej niepodległości i suwerenności.

Przewodniczący
Rady Gminy Zamość

Piotr Koczułap