Sprzęt komputerowy przekazany uczniom z Gminy Zamość

37

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pod koniec października 2022 r. uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich mieszkający na terenie Gminy Zamość odebrali sprzęt komputerowy, który Gmina Zamość zakupiła w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Zakup komputerów dla uczniów z rodzin PPGR”. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną uczniom szkół podstawowych i średnich. Wsparciem zostało objętych 40 uczniów z terenu Gminy Zamość.

Każdy z uczniów otrzymał jeden z trzech zestawów tj.:

  • laptop z oprogramowaniem i myszką komputerową,
  • komputer stacjonarny z oprogramowaniem, monitorem, klawiaturą, myszką komputerową, kamerką i słuchawkami z mikrofonem,
  • tablet z oprogramowaniem.

Dzięki realizacji projektu nastąpiło wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.
Wartość projektu wyniosła 118 343,22 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 117 000,00 zł. Dostawcą sprzętu komputerowego była firma Prime Computers Dariusz Leszczyński z Wrocławia, wybrana w postępowaniu przetargowym.