Sitaniec z nowym oświetleniem ulicznym

195

Nowe oświetlenie uliczne powstało w Sitańcu przy drogach wewnętrznych na osiedlu „Ferencówka”.

W zakres realizacji inwestycji weszło wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego na linii kablowej o długości ok. 270 m.b. Ponadto zamontowano 9 słupów typu parkowego wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED, które oprócz czynnika estetycznego ma zapewnić lepszą jakość światła oraz zmniejszyć wydatki na oświetlenie gminnych dróg i ulic.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma ELWAT Krzysztof Cofała Sitaniec 23A, 22-400 Zamość. Wartość inwestycji to 40 004,99 zł (netto).