Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie i Zawada

199

Poprzez rozbudowę sieci wodociągowej o długości około 423,5 m połączono wodociągi w m. Płoskie – Zawada.
W najbliższym czasie Gmina Zamość nie będzie już korzystała z ujęcia wody w Szczebrzeszynie, a cała jej zachodnia część zostanie zasilona z wybudowanego niedawno ujęcia wody w miejscowości Płoskie.
Podczas inwestycji zmodernizowano istniejącą przepompownie wody w miejscowości Zawada poprzez wymianę zestawu pompowego oraz remont budynku. Zakupiono agregat prądotwórczy dla ujęcia wody w m. Płoskie, aby zapewnić funkcjonowanie ujęcia również podczas przerw w dostawach energii. Nowy zestaw pompowy został włączony do systemu monitoringu i wizualizacji eksploatowanego przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.
Koszt realizacji całej inwestycji: 312 600,90 zł.

GZ