Podpisane umowy na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina Zamość”

31

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Zamość zakończyła postępowania przetargowe na wybór dostawców sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina Zamość”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz interesantów Urzędu Gminy Zamość i jednostek podległych poprzez cyfryzację Urzędu Gminy, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa Gminy.
W ramach projektu zostanie dostarczone wyposażenie teleinformatyczne, zarówno w zakresie posiadanego przez Gminę Zamość sprzętu, jak i oprogramowań. W ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych, zostały podpisane 2 umowy z firmą Speedserwis Tomasz Wroński z Lublina na dostawę stacji roboczy, monitorów LCD, NAS Serwer backup, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania biurowego i rozbudowę zabezpieczeń logicznych (Firewall) oraz na dostawę laptopów. Z firmą CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. z Radomia została podpisana umowa na dostawę 19 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, zaś z firmą Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z Warszawy została podpisana umowa na dostawę 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych. W ramach projektu został także zakupiony system do obsługi Rady Gminy, którego dostawcą jest firma MWC Sp. z o. o. z Poznania. Projekt obejmował także wykonanie audytu KRI, diagnozy cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz świadczenie usług doradczych przez firmę zewnętrzną.
Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie dostępności usług Urzędu Gminy oraz nastąpi podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dofinansowanie ze środków unijnych projektu wynosi 696 360,00 zł. Dostawy sprzętu będą odbywały się w 2022 i 2023 roku.