Nowe ogrodzenie placu zabaw i siłowni w Żdanówku

163

Dnia 6 września 2022 r. została odebrana inwestycja pn. „Ogrodzenie placu przy świetlicy w miejscowości Żdanówek”.
W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe systemowe (słupki i panele) wraz z furtką o długości całkowitej ogrodzenia 103,16 m (strona północna 81,60 m, strona zachodnia 21,56 m).
Całkowita wartość inwestycji to 28.359,80 zł brutto, w tym: zakup mapy zasadniczej 29,80 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2.500,00 zł, roboty budowlane 25.830,00 zł.
Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowała Pani Joanna Kilian, Szopinek 74e, 22-400 Zamość. Wykonawcą robót budowlanych była firma Fitness-Bud Jacek Pupiec, Miączyn 115B, 22-455 Miączyn.
Zadanie realizowane w roku 2022 ze środków Funduszu Sołeckiego (27.224,32 zł) i budżetu Gminy Zamość (1.135,48 zł).