Kolejna droga w Zawadzie oświetlona

226

Gmina Zamość zrealizowała inwestycję pn. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej w m. Zawada (osiedle za kółkiem rolniczym).

W ramach zadania powstał odcinek oświetlenia ulicznego o łącznej długości linii kablowej ok. 500 m.b. Zamontowano również 18 słupów oświetleniowych typu parkowego. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma ELWAT Krzysztof Cofała Sitaniec 23A, 22-400 Zamość. Jej koszt to 69 112,54 zł (netto).