Czy wiadomo czy w tym roku będzie wykonane oświetlenie chodnika na ul. Targowa Skokówka?

43

PYTANIE:

Czy wiadomo czy w tym roku będzie wykonane oświetlenie chodnika na ul. Targowa Skokówka.

05.11.2022 r.

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję na kontakt e-mail.

Inwestycja związana z budową nowego oświetlenia ulicznego ul. Targowej w m. Skokówka jest w trakcie realizacji. Lata 2021-2022 to prace na odcinku od ul. Ordynackiej (droga wojewódzka nr 849) do ul. Łąkowej (skrzyżowanie przy świetlicy wiejskiej). Zakończone zostaną w przyszłym tygodniu i ten odcinek będzie gotowy do włączenia. Do dzisiaj jednak Rejon Energetyczny Zamość (RZE) nie wykonał przyłączenia zasilającego. Będę o tym w najbliższych dniach rozmawiał z Kierownikiem RZE. Nie potrafię więc dzisiaj odpowiedzieć na pytanie – kiedy zaświecą nowe lampy? Być może w wersji alternatywnej włączymy się sieć oświetleniową ul. Łąkowej – jeśli RZE Zamość nie wykona szybko przyłączenia. Dalsze prace przy budowie nowego oświetlenia ulicznego ul. Targowej (do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3248L) będą realizowane w ramach budżetu Gminy 2023 roku. Do czasu włączenia nowego oświetlenia świeciło będzie istniejące oświetlenie zamontowane na słupach RZE Zamość.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
16.11.2022 r.