Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie

62

W dniu 2 grudnia 2022 r. nastąpił odbiór inwestycji pn. „Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie”. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Remontowo- Budowlany w Zamościu Adam Kustra w spadku, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość.
W ramach zadania wybudowana została sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 800 m. Woda do wybudowanej sieci wodociągowej dostarczana będzie z istniejącego ujęcia wody w miejscowości Płoskie. Rozbudowa pozwoli kolejnym mieszkańcom miejscowości Płoskie na podłączenie się do sieci wodociągowej.
Całkowita wartość inwestycji to 479 588,10 zł, w tym 376 796,83 to środki pochodzące z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.