Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap IV

141

Od 9 marca 2022 r. na zlecenie Gminy Zamość firma wyłoniona w postepowaniu przetargowym „Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra w spadku” przygotowuje dokumentację projektowo- kosztorysową dla zadania obejmującego budowę zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie. Aktualnie przedstawiciel Wykonawcy – projektant pan Paweł Gmyz odwiedza mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych na obszarze objętym zadaniem celem uzgodnienia przebiegu trasy wodociągowej i pozyskania zgód na lokalizację sieci wodociągowej na działce.
Zadanie Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie -etap IV realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przewidywany termin zakończenia budowy sieci wodociągowej to 10 czerwiec 2024 rok.
Na załączonej poniżej mapie kolorem czerwonym wskazano obszar objęty projektowaniem.