Budowa ogrodzenia obiektu Regionalnej Izby Pamięci oraz Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie

55

W dniu 21 listopada 2022 r. została odebrana inwestycja pn. „Budowa ogrodzenia obiektu Regionalnej Izby Pamięci oraz Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie”. Wykonawcą była firma: Fitness-Bud Jacek Pupiec, Miączyn 115B, 22-400 Zamość.
W ramach zadania wykonano ogrodzenie sztachetowe drewniane wraz z bramą rozwieraną o łącznej długości ok. 94 m. Ogrodzenie nawiązuje do regionalnych i dawnych ogrodzeń wiejskich ziemi zamojskiej.