Budowa altany w miejscowości Chyża

24

Aktualnie trwają prace budowlane w zakresie budowy altany drewnianej przy boisku sportowym w m. Chyża w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa altany w miejscowości Chyża”.
W ramach inwestycji powstanie drewniana altana o rzucie w kształcie kwadratu i powierzchni ok. 35 m2 wraz z utwardzeniem terenu pod altaną z betonowej kostki brukowej.
Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postepowaniu przetargowym zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BRUNPOL, Krupe 157,
22-302 Siennica Nadolna.
Wartość inwestycji: 55 369,20 zł. Planowany termin zakończenia zadania to 27 maj 2022 r.
Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Monika Marchewka