Wyposażenie Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie na finiszu

1248

Kończy się dostawa wyposażenia obiektu Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie, jednego z zadań projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Budynek i teren byłej szkoły podstawowej przeszedł prawdziwą metamorfozę.

W ramach zadania przebudowano budynek byłej Szkoły Podstawowej w m. Lipsko Polesie z przeznaczeniem na Centrum Geoturystyczne wraz z uzbrojeniem terenu, budową budynku sanitarno–gospodarczego, budową altany, oraz wykonano roboty związane z rozbiórką istniejących budynków gospodarczych. Zamontowano również słupki do pomiaru ruchu turystycznego.

Zakres wyposażenia wewnątrz budynku Centrum obejmuje:
• Sprzęt AGD do kuchni
• Sprzęt komputerowy i multimedialny do sal szkoleniowych
• Meble do kuchni, pomieszczeń gospodarczych i pokojów noclegowych

Wiosną Centrum otrzyma wyposażenie w sprzęt turystyczny (rowery, kijki do nordic walking) i uruchomi swoją działalność.

Budynek Centrum Geoturystycznego jest w pełni przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (podjazdy, brak progów, szerokie drzwi, przystosowana toaleta z łazienką). Podjazdy na całym terenie wokół budynku są dostosowane do poruszania się wózków, nie posiadają progów lub krawężników. Wiata turystyczna i budynek gospodarczy są na tym samym poziomie gruntu i zapewniają swobodny dostęp dla wszystkich osób.

Centrum Geoturystyczne w m. Lipsko Polesie będzie miejscem organizacji m.in. zawodów sportowych, rajdów, festiwali, wycieczek, miejscem promocji i budowania tożsamości regionu. To centralna baza turystyczno-rekreacyjna Gminy Zamość umiejscowiona po drodze na Roztocze.

Celem projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez działania w infrastrukturę turystyczną, stworzenie produktów turystycznych skutkujących wzmocnieniu powiązań partnerskich oraz poprawie wizerunku i atrakcyjności Roztocza polskiego i ukraińskiego.

Partnerzy projektu:

Polska
-Gmina Zamość (Lider Projektu)
-Województwo Lubelskie
-Roztoczański Park Narodowy

Ukraina
-Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy
-Zrzeszenie Samorządów “Euroregion Karpaty – Ukraina”
-Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej