Montaże kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość” zostały rozpoczęte

1469

Informujemy, że w maju 2021 r. rozpoczęły się montaże kolektorów słonecznych na nieruchomościach Mieszkańców, którzy podpisali umowy finansowe z Gminą Zamość.

Wykonawcą montaży jest firma SOLARTIME Sp. z o. o. z Rzeszowa.

Przypominamy Państwu o konieczności przygotowania nieruchomości do montażu kolektorów słonecznych m. in. dostosowanie i uprzątnięcie pomieszczenia w którym planowany jest montaż zbiornika, udrożnienie przejść, przesunięcie mebli i zabudów kolidujących z montażem instalacji solarnej, odpowiednie przygotowanie miejsca gdzie będą montowane panele itp.

Jednocześnie przypominamy, że jednym z obowiązków Właściciela  jest zapewnienie instalacji ciepłej i zimnej wody oraz gniazdka elektrycznego z uziemieniem w pomieszczeniu gdzie będzie montowany zbiornik na wodę oraz zapewnienie Internetu w pomieszczeniu gdzie znajduje się sterownik w celu połączenia instalacji z aplikacją dotyczącą odczytów i sprawdzania poprawności działania instalacji.

Prosimy o wypełnienie tego obowiązku.