Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem już gotowe

573

Dnia 01 czerwca 2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji dotyczącej budowy Centrum Kultury Dawnej w Sołectwie Wysokie

W 2019 roku wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywną weryfikację przeprowadzoną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, a następnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wniosek został uznany jako zgodny ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” i otrzymał dofinansowanie w wysokości 392 178 zł.
Zgodnie z założeniami projektu powstały budynki drewnianej stodoły oraz kuźni. Został zagospodarowany teren przy obiektach, który obejmował wykonanie oświetlenia oraz parkingu z kostki, na którym znalazło się 5 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnościami. Teren Centrum został utwardzony kostką. Projektowana powierzchnia użytkowa drewnianego budynku stodoły wynosi 194,4 m2, natomiast powierzchnia drewnianego budynku kuźni, z fragmentami ścian z cegły, wynosi 27,9 m2.
Całość Centrum będzie pełniła funkcje: turystyczną, kulturalną, edukacyjną i rekreacyjną. W powstającym ogólnodostępnym kompleksie będą mogły odbywać się pokazy promujące lokalne dziedzictwo kulturowe, pojawi się sporo nowej powierzchni do zagospodarowania eksponatami związanymi z pracą w dawnej zamojskiej wsi oraz wykonywaniem pracy kowala. W ten sposób promowane będą lokalne dziedzictwo kulturowe i tradycje regionu. Miejsce wpłynie na uatrakcyjnienie pobytu turystów i osób odwiedzających Gminę Zamość, którzy w aktywny i twórczy sposób spędzą tu czas.
Wykonawcą robót budowlanych była firma FITNESS-BUD Jacek Pupiec z Miączyna. Wartość projektu wynosi 883 686,07 zł.