Warsztaty artrecyklingu nowoczesna i ekologiczna społeczność

718

24 września na terenie Gminy Zamość odbyły się ostatnie warsztaty artrecyklingu w ramach operacji pt. „Warsztaty artrecyklingu – nowoczesna i ekologiczna społeczność”. Realizacja działań projektu grantowego obejmowała organizację 5 tematów warsztatów artrecyklingu oraz zakup i dystrybucję 200 sztuk zgniatarek do butelek PET i puszek. Przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury m.in. w świetlicach wiejskich, zorganizowano łącznie 10 spotkań w miejscowościach: Skaraszów, Białowola, Pniówek, Jatutów, Płoskie, Wychody, Kalinowice, Wólka Wieprzecka, Sitaniec i Bortatycze. Projekt zakładał realizację celów przyjętych w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocję zdrowego stylu życia. Operacja została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego „Promocja zdrowego stylu życia oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Nasze Roztocze”. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze względu na ciekawą tematykę zajęć tj. „Las w szkle”, „Lniane łapacze”, „Naturalne mydełka”, „Eko biżuteria” i „Eko zabawki” co przełożyło się na uczestnictwo mieszkańców w warsztatach we wszystkich proponowanych terminach. Oprócz zdobytej wiedzy, każdy z uczestników biorących udział w projekcie otrzymał zgniatarkę do butelek PET i puszek zakupioną w ramach jednego z działań projektu. Rezultatem zrealizowanego przedsięwzięcia jest wzrost Kapitału Społecznego, w tym podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W ramach realizacji grantu Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ otrzymało dofinansowanie w wysokości 31 350,00 zł.

Tekst i zdjęcia: Daria Burcon