Teren wokół Świetlicy wiejskiej w Siedliskach zmienił swoje oblicze

702

Nowa nawierzchnia z kostki betonowej powstała wokół Świetlicy wiejskiej w Siedliskach w w ramach rewitalizacji terenu. Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego 2020 roku.

W zakres inwestycji weszło wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, na powierzchni 493 m 2, na istniejącej podbudowie z materiału kamiennego oraz ułożenie krawężników o długości 86,9 m.b. na ławie betonowej.

Wartość wykonanych robót, to 47 340,51 zł. W tym 32 407,96 zł to środki Funduszu Sołeckiego 2020 roku dla Sołectwa Siedliska. Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym była firma Usługi Budowlane ,,OLBUD” Agnieszka Wróblewska. Gwarancja wynosi 60 miesięcy.