Szkolenie w Biłgoraju dla młodych NGO

255

NGO to światowy skrót obejmujący różne organizacje nie nastawione na zysk (tj. organizacje non profit). Celem ich działalności jest dobro wspólne. Nie są strukturalnie powiązane z żadnym rządem więc określa się je jako organizacje pozarządowe. Ich liczba w Polsce gwałtownie wzrosła, odkąd Koła Gospodyń Wiejskich zyskały możliwość rejestracji w rządowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Fundacja Fundusz Ziemi Biłgorajskiej zorganizowała dla młodych NGO szkolenie „Jak skutecznie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne”. Przekazano podstawy wnioskowania i udziału w konkursach dotacyjnych. Przedstawiono przykładowe dokumenty ze szczególnym omówieniem struktury wniosku o dotację w drodze konkursu. Aby napisać dobry wniosek niezbędna jest wiedza o źródłach finansowania projektu, zasadach rozliczania, wkładzie własnym czy współpracy międzysektorowej. Omówiono też typowe błędy. Na szkoleniu nie mogło zabraknąć mieszkańców Gminy Zamość. W Biłgorajskim Centrum Kultury, gdzie
szkolono delegacje młodych NGO, naszą Gminę reprezentowały Małgorzata Kłonica-Wolańczyk z Zarządu KGW w Bortatyczach i Daria Burcon – koordynator projektów Stowarzyszenia Kobiet 28+. Ich udział w szkoleniu na pewno przyczyni się do pomnożenia wniosków o środki zewnętrzne na realizację przyszłych lokalnych inicjatyw.

Daria Burcon