Skokówka z nowym oświetleniem ulicznym

582

Gmina Zamość podpisała umowę na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) i drogi gminnej nr 110451L (ul. Ogrodnicza) w m. Skokówka.

W zakres inwestycji weszło wykonanie dwóch odcinków oświetlenia ulicznego w Sołectwie Skokówka. Pierwszy wzdłuż drogi gminnej nr 110450L (ul. Rzemieślnicza) o długości ok 200 m.b. wraz z instalacją 5 opraw oświetleniowych ledowych, na stalowych słupach. Drugi przy drodze gminnej nr 110451L o długości ok. 250 m.b. wraz z instalacją 7 opraw oświetleniowych ledowych na stalowych słupach.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki. Umowę podpisano w dniu 10.06.2020 r. Oferta firmy opiewa na kwotę 49 190,00 zł (ul. Rzemieślnicza – 28 765,42 zł, ul. Ogrodnicza – 20 424,58 zł). W tym środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa na 2020 rok to 44 645,41 zł. Termin wykonania zadania to 31.07.2020 r.
Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.