Sitaniec Wolica z nową drogą

733

Zakończył się kolejny etap przebudowy drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków Funduszu Sołeckiego.

Mowa tutaj o budowie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi o długości 220 m.b. Ponadto w zakres inwestycji weszło wykonanie odwodnienia jezdni z korytek betonowych, przykrawężnikowych o łącznej długości 52 m.b.

Wartość wykonanych robót to 80 581,68 zł, z czego 41 428,69 zł to środki Funduszu Sołeckiego 2020 r. dla Sołectwa Sitaniec Wolica.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski. Zrealizowane zadanie objęte jest 60-miesięczną gwarancją.