Kolejne wybory samorządowe miały miejsce 27 października 2002 roku. Idąc do lokali wyborczych wybieraliśmy wówczas 15 radnych Rady Gminy Zamość (o 9 mniej niż w 1998 r.), 4 radnych Rady Powiatu Zamojskiego (o 3 mniej niż w 1998 r.)  oraz po raz pierwszy Wójta Gminy Zamość. Bezpośredni wybór wójta przez mieszkańców był wówczas kolejnym etapem zmian w samorządach gminnych.

W tych historycznych już dzisiaj wyborach o zaufanie Mieszkańców Gminy Zamość ubiegało się 3 kandydatów na Wójta, 65 kandydatów na radnych Rady Gminy, 30 kandydatów na radnych Rady Powiatu oraz 3 Mieszkańców Gminy ubiegało się o mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Wójtem Gminy z ilością 71% głosów wybrany został mieszkaniec Bortatycz, Ryszard Gliwiński. Pierwsza sesja Rady Gminy Zamość IV kadencji miała miejsce 18 listopada 2002 roku. Prowadził ją radny senior – Stanisław Osiak z Lipska. W jej trakcie radni wybrali Przewodniczącego Rady, którym został Kazimierz Skiba ze Żdanowa, a Wójt Gminy Zamość złożył ślubowanie, wypowiadając słowa „Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy.”

Radni Rady Gminy Zamość IV kadencji lat 2002–2006 (15 Radnych):
Kazimierz Skiba – Żdanów (Przewodniczący Rady Gminy)
Jerzy Bondyra – Wólka Wieprzecka (Wice-Przewodniczący Rady Gminy)
Bogusław Adamski – Bortatycze
Wiesław Bondyra – Mokre
Sylwester Dobromilski – Zawada
Konrad Dziuba – Szopinek
Stanisław Dziubiński – Chyża
Grzegorz Gontarz – Łapiguz
Krzysztof Mróz – Sitaniec Wolica
Stanisław Osiak – Lipsko
Wiesław Pośnik – Sitaniec
Stefan Skorupka – Zawada
Maria Słota – Pniówek
Leszek Stankiewicz – Płoskie
Jerzy Szast – Jatutów

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy
Stanisław Grześko – Z-ca Wójta Gminy
Maria Radlińska – Skarbnik Gminy
Anna Albingier – Sekretarz Gminy, a od marca 2004 r. Elżbieta Sobulska

Radni Rady Powiatu Zamojskiego II kadencji lat 2002–2006:
Ryszard Ciurysek – Chyża
Bogumiła Hildebrand – Płoskie
Jerzy Sobczuk – Żdanów
Jerzy Szczygieł – Łapiguz

Sejmik Województwa Lubelskiego II kadencji lat 2002–2006:
Jerzy Chróścikowski – Białowola

SOŁTYSI kadencji 2003–2006:
Białobrzegi – Jan Kościk; a od 16.01.2005 r. Dariusz Tłuczkiewicz
Białowola – Tomasz Bosiak
Bortatycze – Elżbieta Siemko
Bortatycze Kolonia – Aneta Karwat
Borowina Sitaniecka – Teofila Duda
Chyża – Jerzy Kraczek
Hubale – Wacław Ćwik
Jatutów – Jerzy Szast
Kalinowice – Piotr Majdan
Lipsko – Stanisław Osiak
Lipsko Kosobudy – Józef Wnuk
Lipsko Polesie – Marianna Szarafin
Łapiguz – Krzysztof Rabiega
Mokre – Anna Siemko
Pniówek – Edward Dumicz
Płoskie – Jan Duda
Siedliska – Beata Oleniak
Sitaniec – Czesław Sokal
Kol. Sitaniec – Marian Siemko
Sitaniec Wolica – Henryk Łukaszczuk
Skaraszów – Halina Sokolińska
Skokówka – Andrzej Kiciński
Szopinek – Jacek Ziarkiewicz
Wieprzec – Władysław Samson
Wierzchowiny – Henryk Czubek
Wychody – Henryk Czochra
Wysokie – Kazimierz Rams
Wólka Panieńska – Jan Drozdowski
Wólka Wieprzecka – Piotr Koczułap
Zalesie – Grzegorz Pupiec
Zawada – Sylwester Dobromilski
Zarzecze – Klemens Adamowicz
Zwódne – Adam Tabuła
Żdanów – Andrzej Struk
Żdanówek – Bogdan Bondyra

Daty i wydarzenia – kalendarium samorządowej kadencji lat 1998–2002:

 • 27.10.2002 – Wybory samorządowe
 • 18.11.2002 – Pierwsza sesja Rady Gminy Zamość IV kadencji
 • 27–29.11.2002 – Zamość. Konferencja „Wejście Polski do Unii Europejskiej. Wyzwania dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Gminie Zamość”, współorganizowana z Towarzystwem Agrospołecznym z Getyngi (Niemcy)
 • 08.12.2002 – Kościół parafialny w Sitańcu. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 60. rocznicę hitlerowskiej akcji wysiedlenia Zamojszczyzny
 • 01.03.2003 – Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Siedliskach
 • 05.03.2003 – pierwsza w nowej kadencji sesja Sołtysów Gminy Zamość
 • 20.03.2003 – Rada Gminy Zamość nadaje imię Zespołowi Szkół w Sitańcu im. Dzieci Zamojszczyzny
 • 04.05.2003 – Obchody 212. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Gminny Dzień Strażaka. Uroczysta sesja Rady Gminy w świetlicy wiejskiej w Lipsku i Msza św. w kościele parafialnym
 • 15.06.2003 – Uroczyste nadanie imienia i przekazanie Sztandaru Zespołowi Szkół w Sitańcu im. Dzieci Zamojszczyzny
 • 16.06.2003 – 100-latka w Zawadzie: Anna Smutniak
 • 06.07.2003 – Jubileusz 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem
 • 01.09.2003 – Pierwszy rok szkolny w nowym obiekcie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach (126 dzieci w klasach I-V oraz 73 dzieci w oddziałach przedszkolnych)
 • 01.09.2003 – Pierwszy rok szkolny w nowym obiekcie Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie (budowę rozpoczęto 13.08.2002 r. (160 uczniów)
 • 20.09.2003 – Uroczyste nadanie imienia i przekazanie Sztandaru Zespołowi Szkół w Płoskiem im. Papieża Jana Pawła II
 • 19.10.2003 – Żdanów. „Złote Gody” – złoty jubileusz 17 Par Małżeńskich z Gminy Zamość
 • 11.11.2003 – Uroczysta sesja Rady Gminy Zamość w Białowoli w 85. rocznicę odzyskania niepodległości
 • 06.12.2003 – Jubileusz 40-lecia Biblioteki w Sitańcu
 • 22.01.2004 – Panie ze Skaraszowa zakładają Koło Gospodyń Wiejskich (to 16 Koło w Gminie)
 • 25.03.2004 – Rada Gminy Zamość nadaje po raz pierwszy honorowe obywatelstwo. Otrzymuje je Anna Albingier, wieloletnia Sekretarz Urzędu Gminy Zamość
 • 03.05.2004 – Gminne uroczystości w Żdanowie, 213. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Dzień Strażaka. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej Marszałka Józefa Piłsudskiego – patrona Szkoły Podstawowej w Żdanowie.
 • 23.05.2004 – Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego obiektu Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie
 • 29.05.2004 – Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Żdanowie (budowę rozpoczęto w czerwcu 2002 r.)
 • 13.06.2004 – Pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego (frekwencja w kraju 20,87%; w Gminie 16,2%)
 • 04.07.2004 – Zawada. Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze OSP Gmin Zamość i Stary Zamość. W Gminie Zamość najlepsi Strażacy z OSP Mokre. Kolejne miejsca: OSP Zawada i OSP Sitaniec.
 • 01.08.2004 – Żdanów. V Powiatowe Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych Mieszkańców Zamojskiej Wsi.
 • 22.08.2004 – Gminne Święto Plonów – Dożynki Gminy Zamość w Płoskiem. Starostowie dożynek: Jolanta Zakrzewska z Płoskiego i Marek Oleniak z Siedlisk.
  Parafie w Gminie Zamość nawiedza Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
 • 9–10.10.2004 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola w Częstochowie na Jasnej Górze
 • 10.10.2004 – 100-latka w Mokrem: Aniela Klimczuk
 • 14.10.2004 – Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej
 • 25.11.2004 – Wychody. Panie zakładają Koło Gospodyń Wiejskich (zrzesza 15 Pań z Wychodów, Wieprzca i Zarzecza, przewodniczącą zostaje Halina Sowa)
 • 28.11.2004 – Kalinowice. „Złote Gody” – złoty jubileusz 13 Par Małżeńskich z Gminy Zamość
 • 13.01.2005 – Białobrzegi ponownie wybierają Sołtysa, zostaje nim Dariusz Tłuczkiewicz
 • 05.02.2005 – Jubileusz 40-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Żdanówku
 • 26.02.2005 – W Białobrzegach powstaje Koło Gospodyń Wiejskich (zrzesza 35 Pań, a pierwszą przewodniczącą zostaje Bożena Pacanek)
 • 05.03.2005 – W Mokrem reaktywowano Koło Gospodyń Wiejskich (liczy 30 członkiń, a przewodniczącą zostaje Irena Kucharska; to 20 Koło w Gminie Zamość)
 • 02.04.2005 – W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego umiera Papież Jan Paweł II
 • 03.05.2005 – Mokre. Uroczysta sesja Rady Gminy Zamość z okazji 214. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i Gminny Dzień Strażaka
 • 05.06.2005 – Sitaniec (Borek). Uroczyste poświęcenie po renowacji pomnika upamiętniającego pomordowanych Polaków w czasie okupacji (w latach 1941–44 dokonywano tu egzekucji więźniów zamojskiego więzienia)
 • 14.06.2005 – Zawada. Uroczyste nadanie imienia i przekazanie Sztandaru Niepublicznemu Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie
 • 19.06.2005 – Krasne, Gmina Stary Zamość. Zwycięstwo druhów z OSP Mokre w międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych (kolejne miejsca: OSP Wysokie i OSP Zawada)
 • 20.06.2005 – Kościół Parafialny w Lipsku. Jubileusz 30-lecia kapłaństwa ks. Józefa Dudka (świecenia kapłańskie 21.06.1975 r.)
 • 25.06.2005 – Żdanów. Igrzyska LZS Mieszkańców Gminy Zamość.
 • 5–7.08.2005 – Zawodnicy UKS Azymut Siedliska zdobyli 15 medali na XV Mistrzostwach Polski w radioorientacji sportowej, zajmując II miejsce w punktacji zespołowej
 • 16.07.2005 – Białowola. Poświęcenie Sztandaru Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola
 • 17.07.2005 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola zwycięża w swojej kategorii podczas XV Przeglądu Orkiestr Dętych w Krasnobrodzie
  Sierpień 2005 – Lipsko. Powstaje Zespół Śpiewaczy ECHO LIPSKA
 • 04.09.2005 – Gminne Święto Plonów – Dożynki Gminy Zamość w Lipsku. Starostowie Dożynek: Katarzyna Tarajko z Białowoli i Stanisław Furmaniak z Lipska.
 • 18.09.2005 – Kościół Parafialny w Lipsku. Poświęcenie tablicy upamiętniającej mieszkańców Lipska i Lipska Polesia pomordowanych przez okupantów.
 • 25.09.2005 – Wybory do Sejmu i Senatu. Jerzy Chróścikowski z Białowoli wybrany Senatorem RP, a Sławomir Zawiślak z Płoskiego został Posłem na Sejm RP.
 • 02.10.2005 – Wólka Wieprzecka. Święto Konia Orientalnego w stadninie koni TARKA.
 • 10–15.10.2005 – Wizyta 23-osobowej delegacji Gminy Zamość w Kassel i Witzenhausen (Niemcy)
 • 14–16.10.2005 – Klubowy Puchar Europy w radioorientacji sportowej w Gminie Zamość z udziałem 19 klubów z Polski, Ukrainy, Litwy i Słowacji – IV miejsce UKS Azymut Siedliska
 • 17.10.2005 – Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zamość rozpoczęty Mszą św. w kościele Ojców Franciszkanów w Zamościu
 • 19.10.2005 – Jubileusz 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego obchodził oddział ZNP Gminy Zamość, który liczy 88 członków, prezes Marta Piorun
 • 9 i 23.10.2005 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • 12.11.2005 – Wysokie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich podejmują decyzję o utworzeniu Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem
 • 11.11.2005 – Pniówek. Uroczysta sesja Rady Gminy Zamość w 87. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy Armii Krajowej, mieszkańców Pniówka.
 • 20.11.2005 – Płoskie. „Złote Gody” – gminna uroczystość złotego jubileuszu 18 Par Małżeńskich z Gminy Zamość
 • 21.03.2006 – Skokówka. Panie zakładają Koło Gospodyń Wiejskich (pierwszą przewodniczącą zostaje Grażyna Grabska)
 • 22.03.2006 – Żdanów. Powstaje 22. Koło Gospodyń Wiejskich w Gminie Zamość (pierwszą przewodniczącą zostaje Irena Ważna).
 • 03.05.2006 – Płoskie. Gminny Dzień Strażaka i 215. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Poświęcenie i przekazanie Sztandaru Zarządowi Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zamościu.
 • 07.05.2006 – Wysokie. Oficjalne otwarcie Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem. W przedwojennym obiekcie remizy OSP Panie z Wysokiego zgromadziły 127 eksponatów związanych z życiem wsi i pracą rolników.
 • 11.06.2006 – Żdanów. II Igrzyska LZS Mieszkańców Gminy Zamość. Uczestniczyło 297 zawodników i zawodniczek z 13 Sołectw Gminy. W punktacji zespołowej zwyciężyło Płoskie, kolejne miejsca zajęły sołectwa Żdanów i Zawada.
 • 18.06.2006 – Zespół Szkół w Żdanowie. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego, patrona Gimnazjum w Żdanowie.
 • 24.06.2006 – Sitaniec. Jubileusz 10-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego AZYMUT Siedliska. Powstały 4.06.1996 r. klub zrzesza 77 członków.
 • 02.07.2006 – Sitaniec. Zawody sportowo-pożarnicze OSP. Zwyciężyli druhowie ochotnicy z OSP Sitaniec.
 • 09.07.2006 – Zawada. Obrady IX Zjazdu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu – 35 delegatów z 12 Jednostek OSP Gminy Zamość.
 • 05.08.2006 – Jubileusz 35-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach. Koło powstało w 1971 r., a w dniu Jubileuszu liczyło 37 Pań. Przez 33 lata jego przewodniczącą była Barbara Pałczyńska, a po Niej Elżbieta Siemko.
 • 20.08.2006 – Wólka Wieprzecka. Drugie już zawody konne w stadninie TARKA.
 • 20.08.2006 – Białowola. Jubileusz 5-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola. Mszę św. w intencji członków i założycieli odprawił ks. Bp. Mariusz Leszczyński.
 • 03.09.2006 – Bortatycze. Dożynki Gminy Zamość. Starostowie dożynek: Anna Kłonica z Bortatycz i Tomasz Ogiński z Białobrzeg.
 • 23.09.2006 – Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Białowoli (24 członkinie)
 • 29.09.2006 – Rada Gminy Zamość podejmuje uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej im. Ks. Jana Twardowskiego
 • 30.09.2006 – Lipsko Kosobudy. Powstaje Koło Gospodyń Wiejskich. Założyło je 10 Pań, a przewodniczącą została Anna Piotrowska.
 • 08.10.2006 – Hubale. Panie reaktywowały Koło Gospodyń Wiejskich (to 24 Koło w Gminie, jego przewodniczącą została Marzena Adamowicz).
 • 29.10.2006 – Lipsko. „Złote Gody” – gminne obchody złotego jubileuszu 14 Par Małżeńskich z Gminy Zamość. Parom wręczono Medale od Prezydenta RP.
 • 12.11.2006 – Wybory samorządowe.

8.06.2020 r.,
Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość