Bitwa wygrana, ale wojna trwa

792

Sporym sukcesem zakończyła się III Edycja „Bitwy sołectw” – zdrowej rywalizacji „gminnych wolontariuszy”. W następstwie prac Komisji Konkursowej (powołanej na potrzeby rozliczenia krwiodawczej akcji), na podstawie zebranych „deklaracji udziału w konkursie” wyłoniono zwycięzców. W toku obliczeń stwierdzono, że w ramach „Bitwy” krew oddało 179 mieszkańców Gminy Zamość, od których łącznie krew pobrano 356 razy, w prostym przeliczeniu zebrano łącznie 160,2 litrów krwi.
Już niemal rok trudna sytuacja epidemiologiczna, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, paraliżuje strachem nie tylko krwiodawców, ale również całą społeczność, pozbawiając możliwości pełnego uczestniczenia w życiu codziennym. Mimo to wyniki konkursu wskazują na wzorową aktywność dawców krwi z Gminy Zamość, ukazując po raz kolejny świadectwo odpowiedzialności społecznej.
Trzecia edycja krwiodawczego konkursu toczyła się na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, dokładnie od 1 lutego do 30 listopada br. Objęła tym samym cztery gminne akcje poboru krwi, 16 lutego w Bortatyczach, 31 maja w Żdanowie, 16 sierpnia w Mokrem i 15 listopada w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu – wszystkie zostały zorganizowane przez Samorząd Gminy Zamość oraz Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość we współpracy właśnie z RCKiK. W trakcie trwania konkursu, zgodnie z jego procedurą, krew można było również oddawać poza terminarzem gminnych akcji krwiodawczych, udając się w umówionym terminie do punktu RCKiK przy zamojskim szpitalu papieskim.
Konkurs, skierowany do mieszkańców Gminy Zamość, ma na celu zmotywowanie lokalnej społeczności sołeckiej do aktywnego udziału w propagowaniu honorowego krwiodawstwa. Zasadą konkursu jest oddanie proporcjonalnie jak największej ilości krwi przez mieszkańców rywalizujących ze sobą sołectw. Pomimo przyjęcia statystycznego kryterium oceny, do wyłonienia zwycięskich sołectw, z uwagi na spore zróżnicowanie ilości mieszkańców w poszczególnych sołectwach, w tej edycji wprowadzono dodatkową kategorię konkursową, w wyniku czego konkurs rozliczono w następujących kategoriach.
W kategorii I wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddali najwięcej krwi w przeliczeniu na jednego Mieszkańca pełnoletniego, posiadającego czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy (stan na 30.11.2020r.). Zwycięskimi sołectwami tej kategorii okazały się:
I miejsce: Wieprzec – w konkursie udział wzięło 4 mieszkańców, którzy łącznie krew oddali 11 razy, co dało w sumie 4,9 litrów krwi – w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to wynik 0,0419 litrów krwi.
II miejsce: Wierzchowiny – 5 mieszkańców łącznie oddało krew 11 razy, co dało w sumie 4,95 litrów krwi – w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to wynik 0,0364 litrów krwi.
III miejsce: Wólka Wieprzecka – 9 mieszkańców oddało krew 16 razy, co dało w sumie 7,2 litrów krwi, ale w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to wynik 0,0324 litrów krwi.
W kategorii II, gdzie zgodnie z regulaminem wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddali najwięcej krwi mierzonej w litrach, w wyniku podsumowania „Bitwy” statystycznie najlepsze okazały się następujące sołectwa:

  • I miejsce: Płoskie – 19 mieszkańców oddało krew łącznie aż 39 razy, co dało w sumie 17,5 litrów krwi.
  • II miejsce: Szopinek – 13 mieszkańców oddało krew łącznie 28 razy, co dało w sumie 12,6 litrów krwi.
  • III miejsce: Zawada – 11 mieszkańców oddało krew łącznie 22 razy, co dało w sumie 9,9 litrów krwi.

W ramach rywalizacji konkursowej, jak w poprzednich edycjach, przewidziano również nagrody indywidualne w kategorii kobiet i mężczyzn. Wśród kobiet, najczęściej oddających krew, nagrodzono Teresę Budzyńską, Anetę Zygmunt, Joannę Sobstyl i Agnieszkę Magrytę-Ciurysek. Wśród mężczyzn na uznanie zasłużyli Paweł Nowak, Tomasz Kukiełka i Marcin Siekierda. Niestety, z uwagi na panującą pandemię i mając na uwadze zakaz gromadzenia się w celu zachowania dystansu społecznego, uroczyste wręczenie nagród nie mogło się odbyć. Jednakże nagrody zostaną przekazane z rąk fundatora, Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, przedstawicielom zwycięskich sołectw oraz laureatom nagród indywidualnych z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Wszystkim Laureatom konkursu z całego serca serdecznie gratulujemy, jednocześnie licząc, że zaangażowanie w krzewienie krwiodawstwa „wejdzie Wam w krew” na stałe, a piękna postawa mieszkańców lokalnych społeczności, w reagowaniu na potrzebę pomocy bliźniemu, na zawsze stanowić będzie wizytówkę Gminy Zamość.
Drodzy Krwiodawcy, nie zwalniamy tempa! Już od stycznia 2021 roku wystartuje kolejna, IV już edycja „bitewnego” konkursu. Serdecznie zachęcamy wszystkich krwiodawców Gminy Zamość do włączenia się w inicjatywę, która już nie po raz pierwszy cementuje lokalne środowisko we wspólnej walce „do ostatniej kropli krwi” o ludzkie zdrowie i życie.

Zarząd SHDK przy UGZ