Świetlica w Żdanówku będzie, jak nowa

948

W dniu 11 lutego br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Zamośc a firmą „BETAR” Zakład Budowlany mgr inż. Ryszard Tymura na realizację zadania pn. ”Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanówek”. Wartość inwestycji wynosi 926 688,06 zł brutto.
W ramach realizacji inwestycji przeprowadzone zostaną roboty budowlane w zakresie rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej wraz z uzbrojeniem, m.in. częściowe roboty rozbiórkowe obiektu, rozbudowa budynku świetlicy o nowe skrzydło, nowe fundamenty, ściany, posadzki, zmiana konstrukcji dachu i pokrycia, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie docieplenia budynku i nowej elewacji, instalacje wewnętrzne, budowa parkingu, oświetlenia terenu i budynku na odpadki. Wykonana zostanie również instalacja fotowoltaiczna, a obok świetlicy staną ławki solarne.
Termin wykonania inwestycji wyznaczono na 30 czerwca 2020 r.