Sołtys z Gminy Zamość z palmą u Prezydenta RP

343

Sołtys Wólki Panieńskiej, Wojciech Suchowicz, reprezentował Województwo Lubelskie w ogólnopolskiej Delegacji Sołtysów, która podarowała Parze Prezydenckiej ponad 10-metrową palmę wielkanocną. Do spotkania doszło w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Prezydent Andrzej Duda z Małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą, podjęli delegację Sołtysów w Pałacu Prezydenckim, przyjmując palmę, stanowiącą formę podziękowania za dar flag państwowych, które w ubiegłym roku z inicjatywy Pary Prezydenckiej trafiły do sołectw w całym kraju w związku ze Stuleciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W składzie ogólnopolskiej Delegacji Sołtysów znalazł się Wojciech Suchowicz – Sołtys Wólki Panieńskiej i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Zamość. Sołtysa z naszej Gminy zaprosił do udziału w delegacji Jan Tobiasz – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów. Delegacja złożona była z 16 Sołtysów, reprezentujących wszystkie polskie województwa. Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim Wojciech Suchowicz przekazał Parze Prezydenckiej zestaw materiałów promocyjnych Gminy Zamość i album „Polska Wschodnia” z pamiątkową adnotacją.

GOK: JK