Ruszają prace budowlane dróg i chodnika w Jatutowie

794

W piątek 12 lipca br. Gmina Zamość przekazała plac budowy Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu SADEX Janusz Sadlik, która to została wykonawcą inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 110385L i 110408L wraz z budową chodnika w m. Jatutów.
W ramach zadania zaplanowano przebudowę dróg gminnych o długości w sumie około 2 646 m, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę chodnika o łącznej długości około 728 m, utwardzenie pobocza, budowę i przebudowę zjazdów, budowę peronów autobusowych, wykonanie studni chłonnych i wpustów krawężnikowo-jezdnych, profilowanie istniejących rowów, przebudowę istniejącego oświetlenia, budowę przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem. Zostanie ustawiony znak aktywny przy przejściu dla pieszych. Zostanie także wykonane oznakowanie pionowe związane z budową i przebudową elementów drogowych, wykonanie stałej organizacji ruchu oraz ustawienie poręczy ochronnych dla pieszych przy przepustach.
Przekazanie placu budowy odbyło się w obecności przedstawicieli Urzędu Gminy Zamość, Wykonawcy oraz Inspektor nadzoru. Wartość zadania wynosi 2 177 102,61 zł brutto. Inwestycja ma być gotowa do 8 listopada 2019 r.