Przebudowa przepompowni w Sitańcu zakończona

850

Gmina Zamość przebudowała przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej w m. Sitaniec.

W ramach prowadzonych inwestycji wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długość odcinka sieci ok. 35 m.b. z rur PVC 200, w obrębie działki 1842/5 wraz z nową lokalizacją przepompowni ścieków, budową studzienki na urządzenia pomocnicze, usunięcie kolizji przyłącza kablowego. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego był Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość. Jej koszt to 192 341,85 złotych (brutto). Gwarancja 60 miesięcy.