Pierwsze 10 inwestycji w 2019 r.

506

Mimo mrozu i zimna za oknami, trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwestycji, które znalazły się w uchwalonym budżecie gminy Zamość na 2019r. Administracja gminna uruchomiła procedury przetargowe. Poniżej wymienione są zadania, których otwarcie już nastąpiło lub nastąpi wkrótce. Po dokonaniu otwarcia ofert następuje procedura weryfikacji ich zgodności z ogłoszeniem i przy pozytywnym wyniku wybrania najkorzystniejszej oferty, podpisania umowy i realizacji zadania.

  • Przebudowa drogi gminnej nr 110444L w m. Szopinek (Infułacka) na odcinku km 0+003,25 do km 0+415,00 – otwarty 07.01.2019 r. – trwa weryfikacja.
  • Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanówek otwarty 07.01.2019 r. – trwa weryfikacja
  • Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr geod 316 w m. Zawada (łącznik DK 74 i drogi gminnej nr 110390L). – trwa weryfikacja.
  • Przebudowa przepompowni sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sitaniec (Osiedle Piaski) termin otwarcia – trwa weryfikacja
  • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Sitaniec (osiedle) działki nr geod 1137/53, 1136/27, 1137/52,1176/3,1162/1 termin otwarcia
    – trwa weryfikacja.
  • Zadanie 1. Przebudowa chodnika przy drodze krajowej nr 17 w m. Sitaniec Błonie. Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej położonej w m. Kalinowice nr geod 22/34. Zadanie 3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod 659/39, 659/40 w m. Płoskie (od DK 74 przed DP 3217L do m. Siedliska) otwarty 25.02.2019 r., trwa weryfikacja
  • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Żdanów, Żdanówek, otwarty 22.01.2019 r., trwa weryfikacja
  • Budowa wież widokowych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” otwarty 21.01.2019 r., trwa weryfikacja

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można znaleźć na stronie internetowej gminy Zamość w zakładce BIP.

UGZ: Konrad Dziuba