Nowy chodnik przy kościele w Sitańcu

654

Gmina Zamość zrealizowała inwestycję — przebudowa chodnika przy drodze krajowej nr 17 w m. Sitaniec Błonie.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa chodnika poprzez zamianę rowu otwartego na rów kryty i przesunięcie istniejącego chodnika w miejsce dotychczasowego rowu z jednoczesnym zwiększeniem szerokości chodnika oraz remont schodów od przebudowanego chodnika do bramy ogrodzenia kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła przy drodze krajowej nr 17 w m. Sitaniec Błonie.

Do zakresu robót należała rozbiórka istniejącego chodnika, przepustów pod zjazdami, barier wzdłuż chodnika, umocnienia skarp rowu z płyt ażurowych. Następnie budowa rowu krytego z rur włazów krawężnikowych i podłączenie ich do kolektora, chodnika – 247m2, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowa schodów.
Koszt robót budowlanych to 217 915,02 zł. Ich wykonawcą była firma NAD-BUD Usługi Budowlane- inż. Michał Bartosiak. Gwarancja wynosi 60 miesięcy.