Łącznik w Zawadzie przebudowany

626

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej wewnętrznej nr geodezyjny 316 w m Zawada łączącej drogi: krajową nr 74 i gminną nr 110390L.

Zakres inwestycji dotyczył wykonania jezdni z masy bitumicznej na odcinku o długości 209 m.b. i szerokości 4 m na podbudowie z istniejącej nawierzchni. Natomiast na poszerzeniach została wybudowana pełna konstrukcja. Ponadto wykonano zjazdy indywidualne na szerokość 4,0 m dopasowane do istniejących wjazdów, utwardzone materiałem kamiennym do krawędzi pasa drogowego. Na zjazdach ułożono warstwy z masy bitumicznej. Pobocza utwardzono materiałem kamiennym. Wartość robót budowlanych wyniosła 115 761,23 zł. Ich wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. Zamość. Droga objęta jest 5-letnią gwarancją.