Gmina Zamość Rozwija sieć wodno – kanalizacyjną

711

Dnia 5 lipca 2019 r. zakończyła się realizacja rzeczowa zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Żdanów, Żdanówek”.

W ramach inwestycji w miejscowościach Żdanów i Żdanówek została rozbudowana sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej, a także zostały wykonane przyłącza do nieruchomości Mieszkańców – 14 przyłączy wodociągowych i 37 przyłączy kanalizacyjnych. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym był Zakład Budowlano-Instalacyjny Kamil Muda, Skokówka, ul. Ogrodnicza 57, 22-400 Zamość.

Roboty budowlane trwały od 27 lutego 2019 r. do 5 lipca 2019 r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 212 693,76 zł. Gwarancja wynosi 60 miesięcy.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Zamość z udziałem wkładu własnego Mieszkańców.