Bezpieczeństwo przede wszystkim

610

Bezpieczny wypoczynek, bezpieczne zachowanie na stoku narciarskim oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy i wykorzystania podręcznego sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu jednostek OSP – to główna tematyka wyjazdu szkoleniowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się w dniu 14 lutego br. Organizatorem spotkania był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Zamościu oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem. Spotkanie rozpoczęło się od doskonalenia umiejętności korzystania z automatycznego defibrylatora AED, które na terenie swojej jednostki OSP Mokre przeprowadził druh Mirosław Soboń. Dalsza część szkolenia odbywała się na stoku narciarskim w Jacni, gdzie uczestnicy spotkania mieli także okazję pozjeżdżać na workach, sankach, pontonach oraz skorzystać z poczęstunku i gorącej herbaty. Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwali opiekunowie MDP delegowani przez jednostki OSP biorące udział szkoleniu.

KC