Zgrupowanie MDP 2018

1129

W dniach 2 – 5 lipca 2018 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Jolanta”, w Krasnobrodzie już po raz siódmy odbył się obóz szkoleniowo- wypoczynkowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Zamość.
Organizatorem obozu był Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem przy współpracy z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. W obozie uczestniczyło 76 osób, w wieku 10- 16 lat.
Głównym celem zgrupowania było przygotowanie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
W trakcie jego trwania realizowano specjalistyczne zajęcia szkoleniowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, ratownictwa wodnego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania pożarom, a także dużo czasu poświęcono na zajęcia z musztry. W toku zajęć dydaktycznych stosowane były różne metody nauczania: pogadanki, opowiadania, pokazy i ćwiczenia. Wszystkie zajęcia praktyczne poprzedzał instruktaż wstępny, podczas którego młodzież zapoznawano z tematem zajęć, organizacją ćwiczeń, budową sprzętu, zasadami BHP i zachowania nad wodą.
W ramach rekreacji członkowie MDP zwiedzili najpiękniejsze zakątki Roztocza Wschodniego oraz Krasnobrodu. Uzupełnieniem aktywnego wypoczynku była jazda na gokartach oraz pływanie rowerami wodnymi.
W trakcie pobytu, znalazł się czas na spotkanie młodzieży z płk Mieczysławem Skibą, Wójtem Gminy Zamość Panem Ryszardem Gliwińskim, oraz przedstawicielami: samorządu Gminy Zamość, organizatorów i jednostek OSP.
Dzięki zaangażowaniu kilkunastoosobowej kadry instruktorsko- szkoleniowej, pomocniczej, ratowników wodnych i medycznych osiągnięto zamierzony cel. Cztery dni zgrupowania szybko minęły a młodzi druhowie wrócili z nabytymi nowymi umiejętnościami i mamy nadzieję miłymi wspomnieniami.
Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem zgrupowania czuwała kadra wychowawców oraz szkoleniowo- instruktorska pod kierownictwem Pani Katarzyny Szpuga i Komendanta Gminnego OSP Druha Tomasza Bosiaka.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby to zgrupowanie mogło się odbyć, Młodzieży i ich Rodzicom za to, że przyjęli to zaproszenie serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia: Krzysztof Czerwieniec, Bożena Kozioł
Anna Bosiak