Zakończona przebudowa drogi gminnej nr 110440L w m. Mokre

1243

Dnia 6 września 2018 r. odbył się odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110440L w miejscowości Mokre” – przedłużenie ul. Łanowej w Zamościu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni drogi o długości 716 m, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 3248L, budowę chodnika o łącznej długości 829 m, utwardzenie pobocza, budowę i przebudowę zjazdów, budowę peronów autobusowych, budowę systemu kanalizacji deszczowej oraz profilowanie istniejących rowów, przebudowę przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi wraz z oznakowaniem aktywnym przejścia dla pieszych. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 1 309 817,95 zł, w tym dofinansowanie z rządowego Programu 642 817,00 zł (do 50% całości kosztów kwalifikowanych). Pozostałe 667 000,95 zł to środki własne Gminy. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość.