Radni Rady Gminy Zamość VIII kadencji złożyli ślubowanie i wybrali Prezydium Rady oraz jej stałe Komisje. Miało to miejsce w dniu 21.11.2018. Obrady Rady były transmitowane a nagranie ich jest dostępne na www.gminazamosc.pl. Podobnie będzie z każdą sesją Rady. Informacje o pracy Organów Gminy zamieszczać będziemy w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość, który w wersji elektronicznej dostępny jest na www.gminazamosc.pl. Ustawa o samorządzie gminnym nakazuje odbywanie sesji Rady co najmniej raz w kwartale. Radni ustalili, że w przypadku Gminy Zamość będzie to miało miejsce raz w miesiącu, w stałym terminie – ostatni czwartek miesiąca, godzina 15.30, w świetlicy wiejskiej w Mokrem. Pomiędzy sesjami Rady obradowały będą Komisje – w zależności od bieżących potrzeb, oraz przyjmowanego każdego roku harmonogramu prac. Raz w roku komisje przedkładały będą Radzie sprawozdanie ze swoich prac.
Po uroczystej sesji Rady jej stałe Komisje przystąpiły do prac nad przedłożonym przez Wójta projektem budżetu Gminy na 2019 roku. Dokument dostępny na www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl zakładka „Finanse gminy” zakładka „Budżet”. Złożone przez poszczególne Komisje wnioski rozpatrywała w dniu 7 grudnia Komisja Rozwoju Gminy i Budżetu, która swoje wnioski przedłożyła Wójtowi Gminy. Teraz Wójt ma dwa dni na ich rozpatrzenie i ewentualne wprowadzenie zmian w projekcie budżetu. Radni i Wójt wspólnie zdecydowali, że sesja budżetowa Rady będzie miała miejsce w dniu 27.12.2018. Jednocześnie z budżetowym projektowaniem trzeba było podejmować bieżące decyzje finansowe, oraz te z zakresu organizacji funkcjonowania naszej Samorządowej Wspólnoty. Ich finał miał miejsce podczas drugiej sesji Rady, jaka miała miejsce w dniu 29.11.2018 r. O najważniejszych z nich poniżej.
Nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Rada na wniosek Wójta zdecydowała o ich wzroście. W przyszłym roku za usługę świadczoną przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu zapłacimy 1,50 zł od osoby więcej niż obecnie. Miesięczna opłata wzrasta z 7,00 zł do 8,50 zł. Bez zmian pozostają dotychczasowe zwolnienia dotyczące gospodarstw domowych w których mieszka więcej niż cztery osoby – za piątą i kolejną opłaty nie są naliczane. Szczegółowe informacje o kwotach i terminach wnoszenia opłat gospodarstwa domowe otrzymają w miesiącu lutym, razem z nakazami podatkowymi. Wzrost stawek opłat to skutek rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na odbiór odpadów z posesji Mieszkańców. W przyszłym roku za usługę tą zapłacimy o 153 000 zł więcej niż w bieżącym. W porównaniu z rokiem 2017 (poprzedni wzrost stawek opłat) koszt usługi wzrasta aż o 427 384 zł, czyli ponad 33%. Szczegółową analizę finansową funkcjonowania programu przedstawia poniższa tabela.

Nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, obowiązujące w 2019 roku:
8,50 złotych dla gospodarstw domowych 1-osobowych,
17,00 złotych dla gospodarstw domowych 2-osobowych,
25,50 złotych dla gospodarstw domowych 3-osobowych,
34,00 złotych dla gospodarstw domowych 4 i więcej osobowych

Nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, obowiązujące w 2019 roku:
17,00 złotych dla gospodarstw domowych 1-osobowych,
34,00 złotych dla gospodarstw domowych 2-osobowych,
51,00 złotych dla gospodarstw domowych 3-osobowych,
68,00 złotych dla gospodarstw domowych 4 i więcej osobowych

Dodatkowe środki własne budżetu Gminy na finansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem 13 Szkół w Gminie Zamość. Rada na wniosek Wójta przyjęła propozycje zmian w budżecie Gminy 2018 roku. Najpoważniejszą z nich jest uzupełnienie środków finansowych niezbędnych na finansowanie wydatków bieżących Szkół. Trzeba było z gminnych podatków przeznaczyć na ten cel kolejne 947 301 zł. Oznacza to, że w stosunku do roku poprzedniego w 2018 do funkcjonowania oświaty dokładamy więcej o 2 577 485 zł. Za te pieniądze moglibyśmy mieć dodatkowo około 3 km nowych nawierzchni dróg gminnych. W poniższej tabeli przedstawiam analizę finansowania oświaty w latach 2015-2019. Wnioski z niej są raczej czytelne. Od września 2016 roku zaczęto wprowadzać reformę w oświacie. Skutki decyzji Rządu to w tym roku 2 577 485 zł, a w przyszedłem kolejne 940 063 zł – uważam, że będzie to znacznie więcej. Skąd te pieniądze? Dochody budżetu Gminy to przede wszystkim udziały w podatkach PiT, subwencja wyrównawcza, oraz podatki lokalne (rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, leśny). W porównaniu do roku 2017 w 2018 dochody z pierwszych dwóch wskazanych powyżej źródeł wzrosły nam o 1 390 819 zł. Tyle pieniędzy więcej przekazał nam Minister Finansów (plan na dzisiaj). Nie wystarcza tego na sfinansowanie zwiększonych wydatków w oświacie. Pozostałe 1 186 66 zł trzeba dołożyć z wpływów z naszych lokalnych podatków. Stawek podatkowych nie zwiększaliśmy, a więc trzeba te pieniądze zabrać z gminnych inwestycji lub innych wydatków. A gdzie pieniądze na rozwój? Gdzie pieniądze na większe koszty budowy dróg? Gdzie pieniądze na dużo większy podatek WAT będący dochodem budżetu Państwa? To wszystko trzeba było pogodzić na listopadowej sesji Rady i w tych warunkach podejmować decyzje o zwiększeniu stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Kolejna sesja Rady Gminy w dniu 27.12.2018 r., o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem. W jej trakcie kolejna trudna decyzja – stawki opłat ponoszonych przez Mieszkańców za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki. Zostały one ustalone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie decyzją z dnia 21.08.2018r. To kolejne nowe rozwiązania obecnego Rządu ograniczające decyzje Samorządów Gminnych. Dla Gminy Zamość stawki te wynoszą brutto w przypadku wody 3,56 zł, a w przypadku ścieków 8,20 zł. Z tym nie można już dyskutować. Żeby Mieszkańcy zapłacili mniej trzeba różnicę dopłacić z budżetu Gminy, a więc z naszych podatków. Aby ceny wody i ścieków dla Mieszkańców nie wzrosły trzeba dopłacić z budżetu około 350 000 zł. O tym będą decydować Radni na sesji grudniowej, a wcześniej w trackie rozmów z Wójtem podczas prac Komisji. Oczywiście w trakcie sesji grudniowej także głosowanie nad przyjęciem budżetu Gminy na 2019 roku. Zachęcam do śledzenia transmisji z obrad sesji Rady oraz kontaktów poprzez www.gminazamosc.pl zakładka „zadaj pytanie Wójtowi”.

Wójt Ryszard Gliwiński, 7.12.2018 r.