Spotkania z tradycją Strażacką Gmin Stary Zamość i Zamość

1397

W dniu 17 czerwca 2018 r. Strażacy Ochotnicy z Gminy Stary Zamość i Zamość wzięli udział w zawodach międzygminnych, które odbyły się na stadionie sportowym w Lipsku.
Gminę Stary Zamość na zawodach reprezentowało 8 drużyn męskich, z którymi przybyli min. Wójt Gminy Stary Zamość Pan Waldemar Raczyński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starym Zamościu Druh Wacław Mróz oraz Komendant Gminny OSP Druh Stanisław Dusznik.
Z terenu Gminy Zamość w zawodach udział wzięło 11 drużyn męskich OSP oraz 3 drużyny kobiece.
Zawody rozpoczęły się złożeniem meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druhowi Piotrowi Koczułapowi o gotowości bojowej drużyn do rozpoczęcia zawodów przez Komendanta Gminnego OSP Gminy Zamość Druha Tomasza Bosiaka.
Zebranych powitali Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druh Piotr Koczułap oraz Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński.
W gronie licznych kibiców obecni byli min. płk pożarnictwa Pan Mieczysław Skiba, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu Druh Kazimierz Mielnicki, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Pan Józef Siemczyk oraz Prezesi, Naczelnicy, Strażacy Ochotnicy i liczne grono Sympatyków Straży.

W wyniku zaciętej rywalizacji, pod czujnym okiem Sędziego Głównego zawodów kolejność czołowych miejsc przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa OSP Nr startowy Sztafeta

czas

Bojówka

czas

Łącznie pkt Zajęte

Miejsce

1. Sitaniec 19 47,76 31,40 79,16 I
2. Mokre 7 47,16 33,44 80,60 II
3. Białowola 3 46,67 32,87 82,54 III
Lp. Nazwa OSP- drużyny kobiet Nr startowy Sztafeta

czas

Bojówka

Czas

Łącznie

pkt

Zajęte

Miejsce

1. Bortatycze 2   50,14 38,04 88,18 I
2. Wólka

Wieprzecka

3 59,06 46,40 105,46 II
3. Płoskie 1 55,46 71,33 126,79 III

Wszystkie w/w sekcje przystąpiły do zadania musztry i wykonały ją bezbłędnie.

Nad przebiegiem i ocenie zawodów sportowych czuwała Komisja Sędziowska Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu  pod przewodnictwem Głównego Sędziego mł. bryg. Dominika Kukułowicza.
Na zakończenie zawodów w swoim wystąpieniu  Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński pogratulował zajętych miejsc, podziękował Wszystkim którzy  przyczynili się do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.
Do tych słów przyłączył się także Pan Waldemar Raczyński- Wójt Gminy Stary Zamość, który zaprosił Strażaków Gminy Zamość na zawody międzygminne do Gminy Stary Zamość, które odbędą się w roku przyszłym.

Zwycięzcy gminnych zawodów MDP z roku bieżącego: sekcja dziewcząt z MDP Białowola, sekcja chłopców MDP Lipsko oraz Zwycięzca międzygminnych zawodów sportowo – pożarniczych sekcja kobiet OSP Bortatycze reprezentować będą naszą Gminę na zwodach  sportowo- pożarniczych Młodzieżowych i Kobiecych Drużyn Pożarniczych w ramach XIX Igrzysk LZS, które odbędą się w dniu 23 czerwca br. o godz. 14.00 w Gminie  Miączyn (boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Niewirkowie).

Bożena Kozioł