Nowy 2018 rok powitaliśmy z nadziejami na to, że będzie lepszy od minionego. Wierzymy w spełnienie zamierzeń, których dotychczas nie udało się zrealizować i pragniemy pozytywnych efektów wydarzeń przypisanych w sposób szczególny do Nowego Roku. Czas biegnie bardzo szybko i to co dotychczas odbieraliśmy jako życzenia coraz mocniej traktujemy jak stojące przed nami wyzwania. To wszystko odnosi się także do życia Samorządowej Wspólnoty Gminy Zamość. Miesiąc styczeń był czasem przekazywania sobie życzeń w takcie publicznych wydarzeń takich jak Orszak Trzech Króli w Zamościu, spotkań opłatkowych w Sołectwach Gminy, uroczystych obchodów Dnia Babci i Dziadka, zabaw choinkowych dla dzieci, także zebrań sprawozdawczych Organizacji. W swoim kalendarzu naliczyłem aż 28 przedsięwzięć, w których braliśmy udział, a było ich pewnie więcej. Służyły one nie tylko przekazywaniu sobie bożonarodzeniowej i noworocznej radości oraz ludzkiego ciepła, ale także były elementami realizacji samorządowych zadań ze sfery życia społecznego. Jeszcze przez kilka dni lutego będzie trwał ten podniosły świąteczny nastrój. Czujemy jednak już coraz większą presję samorządowych wyzwań 2018 roku. Jaki to będzie rok? Co nas czeka w samorządowym życiu Gminy Zamość? Dzisiaj o tym w telegraficznym skrócie.
Będzie to rok, w którym w sposób wyjątkowy powinniśmy upamiętnić 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To wyzwanie dla nas wszystkich – w skali gminnej, ale także lokalnej w Sołectwach i w szeregach Organizacji. Właściwy czas aby odpowiedzieć sobie na pytanie – co oznacza dla nas (mnie) patriotyzm XXI stulecia? Tworzymy kalendarz samorządowych wydarzeń 2018 roku i jest jeszcze czas na pomysły dotychczas niewypowiedziane. Zapraszam do współpracy.
Na ten wyjątkowy czas patriotycznych wyzwań nakłada się termin wyborów samorządowych. Wszystko wskazuje na to, że będą one miały miejsce w październiku lub listopadzie. Publiczna kampania wokół tego wydarzenia już trwa, rozpoczęła się jeszcze w styczniu ubiegłego roku. W dniu dzisiejszym (31 stycznia) wchodzi w życie ustawa wprowadzająca zmiany między innymi w organizacji wyborów samorządowych. Radnych Rady Gminy Zamość wybierać będziemy w okręgach wielomandatowych głosując na listy wyborcze, a więc system identyczny jak w wyborach Posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Do końca marca Wójt i Rada Gminy mają ustalony ustawą czas na podział Gminy na okręgi wyborcze. Trzeba tak połączyć Sołectwa Gminy w okręgi, aby wybrać 21 radnych Rady Gminy. W każdym okręgu wybieranych ma być od 5 do 8 radnych. To ważne i odpowiedzialne wyzwanie, dlatego zdecydowałem się zamieścić w tym wydaniu BIULETYNU dwa, moim zdaniem, sensowne warianty podziału. Pierwszy jest identyczny (poza Sołectwem Hubale) z tym co miało miejsce w wyborach 2006 i 2010 roku. W drugim bez zmian pozostawiam 6 mandatowy okręg 10 Sołectw północnej części Gminy, natomiast z pozostałych dwóch okręgów (8 i 7 mandatów) proponuję utworzenie trzech okręgów 5-cio mandatowych. Oczywiście możliwe są także inne warianty, ale pamiętamy iż 21 mandatów radnych mamy podzielić na okręgi 5-8 mandatowe. To co jest na stronach 4-7 BIULETYNU traktuję jako pewnego rodzaju konsultacje społeczne. Na uwagi i propozycje czekam do 20 lutego na www.gminazamosc.pl zakładka „zadaj pytanie Wójtowi”. Można też umówić się na bezpośrednią rozmowę – mój telefon służbowy 600 859 888. Wybory samorządowe to nie tylko rozliczenie ze społecznego mandatu zaufania Wójta Gminy i Radnych. To także egzamin nas wszystkich z tego w jaki sposób postrzegamy swoje miejsce w samorządowej rzeczywistości. Czas na odpowiedź na pytanie – czym dla nas (mnie) jest samorząd gminny? Nasze egzaminacyjne odpowiedzi to frekwencja w lokalach wyborczych, a wcześniej obywatelska świadomość przy tworzeniu list wyborczych. Druga część poprzedniego zdania miałaby znikome znaczenie przy systemie wyboru radnych w okręgach jednomandatowych. Mieszkańców Gminy Zamość pozbawiono jednak tego prawa. Przed nami więc poważniejsze wyzwanie.
Rok 2018 to oczywiście także czas realizacji zadań budżetowych. W sposób szczególny interesują nas inwestycje poprawiające warunki życia w Sołectwach. W piątkowe popołudnie – 26 stycznia Rada Gminy Zamość uchwaliła budżet Gminy na 2018 rok oraz wieloletnią prognozę finansową obejmującą między innymi zadania inwestycyjne wykraczające poza bieżący rok. Poniżej zamieszczam tylko ogólne informacje o uchwalonym budżecie. Szczegóły inwestycyjne będą w lutowym wydaniu BIULETYNU. Teraz można się z nimi zapoznać na www.gminazamosc.pl
Pobieżna analiza zamieszczonych zestawień wskazuje na wyjątkowość budżetowych wyzwań budżetu 2018 roku. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) to
25 170 131 zł, prawie 26% wszystkich wydatków. W historii Gminy jeszcze tego nie było. Dzieje się tak dlatego, że lata 2018-2019 to dla samorządów czas realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem. W dochodach 2018 roku mamy aż 12 787 187 zł środków zewnętrznych na realizację inwestycji, prawie 14% wszystkich dochodów. To wszystko nie ma nic wspólnego z czasem wyborów samorządowych. Wójt Gminy Zamość nie tworzył kalendarza ogłaszania konkursów programów unijnych. Braliśmy w nich udział z gminnymi projektami, wygraliśmy wyścigi po unijne i inne pieniądze. Teraz trzeba to jeszcze zrealizować i rozliczyć się z zawartych sześciu umów z Zarządem Województwa Lubelskiego, jednej umowy z Wojewodą Lubelskim oraz dwóch umów z Instytucjami decyzyjnymi z poziomu Warszawy. Proszę mi wierzyć, że takiego wyzwania wolałbym nie mieć w roku wyborów samorządowych. Rok 2018 dla Samorządowej Wspólnoty Gminy Zamość zapowiada się jako czas wielu społecznych i gospodarczych wyzwań. Wierzę, że w ich realizacji wspierać się będziemy aktywnością i obywatelską świadomością. Niech ten wyjątkowy rok przyniesie wiele osobistych spełnień i satysfakcji. Wierzę, że utrwali on w nas przekonanie, że samorządowa reforma z 1990 roku jest dla Nas i daje Nam prawo decydowania o lokalnych sprawach. SAMORZĄD – TY DECYDUJESZ. Ten tytuł gminnej kampanii społecznej 2017 roku wciąż jest mottem wyzwań czekających nas w Nowym Roku.

31.01.2018 r.
Ryszard Gliwiński

Zobacz tabele