Przekazanie sprzętu dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

1438


W dniu 12 października 2018 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński w asyście Komendanta Gminnego OSP Druha Tomasza Bosiaka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druha Piotra Koczułapa, uroczyście przekazał 4 Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zamość sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego, zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zdań ustawowych związanych ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa lubelskiego, polegających na nabyciu w roku 2018, w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanych bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Na realizację w/w zadań Dysponent Funduszu udzielił dotację celową w kwocie 69 993,00 zł, Gmina Zamość została zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 1% tj. 707,00 zł.

W ramach pozyskanych środków wyposażenie i urządzenia otrzymały:

-OSP Białowola:
– automatyczny defibrylator zewnętrzny AED IPAD, z dodatkowymi elektrodami (dorosłych i dzieci) z wersją treningową, w walizce wodoodpornej- o wartości- 7 627,50 zł
– torbą ratowniczą PSP R1 – o wartości- 4 158,00 zł

-OSP Mokre:
– automatyczny defibrylator zewnętrzny AED IPAD, z dodatkowymi elektrodami (dorosłych i dzieci) z wersją treningową, w walizce wodoodpornej – o wartości- 7 627,50 zł
– agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych z funkcją TURBO- o wartości- 17 900,01 zł
– hydrauliczne nożyce do cięcia – o wartości- 18 899,99 zł
– kpl węży hydraulicznych (2 szt.)- o wartości- 5 399,70 zł

-OSP Bortatycze:
– zestaw szyn Kramera (w powleczeniu)- 378,00 zł
– deskę ortopedyczną Iron Duck kompletną do zestawu PSP R1, ze stabilizacją głowy i kpl pasów – o wartości 1 188,00 zł
– 2 latarki ratownicze akumulatorowe ze stacjonarną ładowarką – o wartości- 2 460,00 zł

-OSP Lipsko:
– pilarkę do drewna – o wartości 1 722,00 zł

Po odbiorze powyższego wyposażenia przedstawiciele Jednostki OSP Białowola przekazali Druhom z Jednostki OSP Płoskie torbę ratowniczą PSP R1, którą mieli dotychczas na swoim wyposażeniu a przedstawiciele Jednostki OSP Lipsko także Druhom OSP Płoskie przekazali wcześniej nabytą pilarkę do drewna.
Gmina Zamość zobowiązała Jednostki OSP do niezbywania przedmiotów użyczenia, zakupionych ze środków pochodzących z dotacji Funduszu Sprawiedliwości przez okres 10 lat od dnia ich użyczenia oraz do posiadania na nich logotypu Funduszu Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wraz ze sformułowaniem „Współfinansowano ze środków-Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.:
W przekazaniu sprzętu, oprócz Przedstawicieli poszczególnych Jednostek OSP udział wziął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu st. bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński
Zakup pozyskanego sprzętu wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo osób poszkodowanych zwiększając szanse na uratowanie ich zdrowia lub życia, a jednocześnie da Strażakom możliwość skutecznego udzielenia pierwszej pomocy.

Zdjęcia: Bożena Kozioł
Piotr Bosiak
Tomasz Bosiak