Oświetlenie już gotowe

919

Zakończyła się budowa oświetlenia ulicznego w trzech Sołectwach: Hubale, Wieprzec i Żdanów. W dniu 28.05.2018 r. odbył się odbiór zrealizowanych inwestycji.

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Hubale
– 52 406,12 zł
– budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem wzdłuż drogi powiatowej dł. – ok. 930 m.b. wraz z instalacją 22 opraw oświetleniowych na słupach typu ŻN-9.

2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249 L w m. Wieprzec
– 35 276,7 zł
– budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia z przewodem typu AsXSn 2×25 mm2 – wzdłuż drogi powiatowej dł. – ok. 540 m.b. wraz z instalacją 14 opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych typu ŻN-9.

3. Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów
– 20 099,26 zł
– budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przewodem AsxSn 2x25mm2 wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej dł. – ok. 260 m.b. wraz z instalacją 8 opraw oświetleniowych na słupach ŻN- 9;
– budowa przyłącza kablowego przewodem
– montaż szafy oświetleniowej SOU- 1K

Razem: 1730 m.b. linii oświetlenia ulicznego i 44 punktów oświetlenia ulicznego.