Nowy chodnik w Sitańcu

608

Zakończyła się budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3226L w Sitańcu i Sitańcu Kolonii. Inwestycja przeszła pomyślnie odbiór techniczny.
To był drugi, a zarazem końcowy etap budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3226L w Sitańcu i Sitańcu Kolonii. Zadanie objęło m.in. budowę chodnika o długości ok. 1390 m.b., z kostki brukowej o grubości 6 cm, instalację korytek odwadniających, studni chłonnych i poręczy ochronnych, a także wykonanie zjazdów do posesji. Koszt robót budowlanych to 573 737, 31 zł. i w całości został sfinansowany z budżetu Gminy Zamość. Natomiast Powiat Zamojski przekazał 1790 m2 kostki brukowej. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego był Zakład Usług Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Łukasz Michalski. Inwestycja jest objęta 60-miesięcznym okresem gwarancyjnym.
Warto dodać, że w ubiegłym roku w ramach I etapu zadania wybudowano część chodnika o długość 560 m.b. W rezultacie tegorocznych i ubiegłorocznych działań przy całej drodze powiatowej nr 3226L na odcinku od pętli autobusowej w Sitańcu Kolonii do skrzyżowania z drogą krajową nr 17 w Sitańcu jest już nowy chodnik.