Nowy chodnik powstał w Chyżej

830

Zakończyła się budowa chodnik przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Chyża. Zadanie było realizowane w porozumieniu z Powiatem Zamojskim.
Nowy chodnik wraz z odwodnieniem pasa drogowego powstał przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Chyża na odcinku o długości 270 m.b.
Koszt inwestycji to 120 925,92 zł i w całości został sfinansowany z budżetu Gminy Zamość. Zadanie realizowane zostało na podstawie porozumienia z Powiatem Zamojskim, który przekazał na ten cel kostkę brukową w ilości 500 m2. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego był Zakład Usług Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Łukasz Michalski. Odbiór techniczny nowego chodnika odbył się 14.06.2018 r.

Zrealizowana w tym roku inwestycja jest kontynuacją zeszłorocznych prac budowlanych przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Chyża. Wówczas powstał odcinek chodnika o długości 360 m.b. wraz z systemem odwodnienia pasa drogowego.