Nowa droga w Lipsku Kosobudach

794
Copyright autorzy OpenStreetMap

Gmina Zamość zrealizowała inwestycje pn. Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Lipsko Kosobudy.
Nową nawierzchnię asfaltową ułożono na odcinku o długości 252 m.b., na podbudowie tłuczniowej. Ponadto wyasfaltowano wjazdy do nieruchomości w terenie zabudowanym, a na niezabudowanym wysypano tłuczniem. Natomiast pobocza utwardzono materiałem kamiennym.
Koszt inwestycji to 224 083,82 zł. W tym 50 000,00 zł dołożył Urząd Marszałkowski z programu 100 km dróg na 100-lecie Niepodległości.
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. w Zamościu.