Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zawadzie

664

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość zakończył modernizację oświetlenia ulicznego w Zawadzie przy drogach: powiatowej nr 3212L oraz gminnej 110355L . Prace polegały na zainstalowaniu opraw LED o mocy 36 wat w miejsce funkcjonujących dotychczas opraw sodowych o mocy 250 wat. GZOK co roku wymienia część starych energochłonnych opraw na energooszczędne. W zeszłym roku wymieniono oprawy rtęciowe w Hubalach. Łącznie w 2017 i 2018 wymieniono 80 opraw. Ma to znaczący wpływ na ponoszone przez gminę wydatki na oświetlenie uliczne.

 

Wyświetl większą mapę