Jest przetarg na termomodernizację

1056

W dniu 02.03.2018 r. Gmina Zamość ogłosiła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – SP Lipsko, SP Mokre, SP Pniówek, SP Borowina Sitaniecka” z podziałem na części:

  • CZĘŚĆ I – Termomodernizacja Szkół Podstawowych w m. Lipsko i w m. Pniówek
  • CZĘŚĆ II – Termomodernizacja Szkół Podstawowych w m. Mokre i m. Borowina Sitaniecka

Prace w każdej ze szkół: obejmą roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz wymianę kotłowni gazowej, instalacji c.o., wymianę oświetlenia na LED i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Terminy wykonania robót budowlanych w poszczególnych szkołach:
w m. Lipsko – do 31 stycznia 2019 r.
w m. Pniówek – do 30 sierpnia 2019 roku
w m. Mokre – do 31 stycznia 2019 r.
w m. Borowina Sitaniecka – do 30 sierpnia 2019 roku.

Oferty można składać do 19 marca 2018 r do godziny 9.00, otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9.15